Om att spara i aktier

Är du road av aktier och har lite större belopp att placera så kan du börja bygga upp din egen aktieportfölj.

Du kan handla aktier på tre olika sätt; genom bank, nätmäklare eller en fondkommissionär. Om du väljer att handla via din bank så behöver du först ett värdepapperskonto. Din bank kan hjälpa dig att öppna ett sådant VP-konto.

Använder du en nätmäklare så kan du själv lägga dina köp-och säljorder via Internet. Om du vill handla via en nätmäklare, så anmäler du att du vill bli kund och betalar in dina pengar. Du får då en depå som är ett konto för dina pengar och aktier. När du har dina aktier i din depå har värdepapperscentralen en notering om att dina aktier är förvaltarregistrerade för ägarens räkning.

Avgifterna kan variera mycket mellan olika banker, nätmäklare och fondkommissionärer. Ta dig tid att jämföra de olika avgifterna, det kan du spara mycket pengar på i längden.

Det finns alltid en risk att placera pengar i aktier. Aktiens värde kan minska, och kan bli helt värdelös skulle företaget gå i konkurs. Det är väldigt viktigt att förstå riskerna med att spara i aktier. Man kan aldrig helt eliminera riskerna med aktiesparandet, men hanterar du riskerna klokt så kan risken vara på en acceptabel nivå i jämförelse med hur dina pengar växer.

Lyssna på flera råd från olika källor om samma aktie. Det är ett bra tecken om du får flera liknande råd från källorna som avser ungefär samma aktiekurs. Lägg på minnet att allt som berör aktierna rör på sig konstant, och att råden därför är färskvara.

När man utför aktievärdering så försöker man fastställa ett rimligt värde på en aktie genom att använda olika analysmodeller. Värdet man får fram jämförs sedan med den aktuella kursen och man kan då avgöra om aktien är köpvärd eller inte. Men då de olika analysmodellerna kan visa olika resultat kan en entydig bild vara svårt att få fram.

En enkel princip är att lönsamma företag värderas högre än minre lönsamma. Denna lönsamheten mäts i förhållande till företagets aktiekapital samt övrigt kapital. övervärdena justeras och man får fram det justerade kapitalet, vilket är en siffra som ofta anges i börstabeller. Kapitalet fördelas ofta på företagets aktier. Modellen avkastning på justerat eget kapital är ett bra sätt att bedömma stabila och stora företag där man kan förutse utvecklingen.