Hur man sparar i aktier

När man investerar i aktier så är det mycket viktigt att tänka på att man inte satsar allt på ett enda bolag, då man skulle förlora allting om aktien skulle falla och inte återhämta sig eller om bolaget skulle gå i konkurs. Det bästa är att sprida ut sina investeringar i lite olika bolag i olika branscher. Att investera regelbundet är en bra sak att göra när man sparar långsiktigt, då minskar man den psykologiska pressen att köpa när kursen står lågt och sälja när kursen står högt.

Kan man någonsin bli så bra att man helt riskfritt kan investera och spara i aktier? Nej, aktiemarknaden kan aldrig helt räknas ut så man kan inte vara helt säker på att bolaget inte hamnar i en ekonomisk kris, men man kan begränsa hur mycket man skulle förlora i en sådan situation genom, att som tidigare nämnt, investera i olika företag och branscher. Sparar man i två olika bolag så halverar man risken för förlust, och sparar man i två olika branscher så blir inte alla bolagen påverkade om det skulle bli en bransch kris.

Börsen

Aktier vet vi att de är bra, och att det även finns många risker, men hur kommer börsen in i bilden? Dom aktier som är intressanta att investera i är just dom aktier som finns på börsen, det är dom aktierna som kallas marknadsnoterade.

Det finns flera motiv till varför ett företag kan vilja söka sig in till börsen, så som något av dom följande:

  • Företaget har vuxit kraftigt och det behöver nu ett nytt riskkapital som de gamla aktieägarna inte vill eller kan knalla fram. Om bolaget börsnoterar sig så får man möjligheten att skaffa det kapitalet.

  • En företagare kan vilja ha en marknadsvärdering av sitt företag som denna byggt upp till sitt livsverk. Företagaren kan sälja ut en del av sina aktier efter en börsnotering och på det sättet få loss delar av kapitalet som tidigare var bundet i aktierna.

  • Massmediernas lägger mera uppmärksamhet hos börsföretag så en börsnotering kan göra företaget mera välkänt, och det kan ge nya affärsmöjligheter. Det kan även bli lättare att rekrytera ny och kompetent personal efter en börsnotering.