Aktietermer och annan hjälp

A-listan

Endast aktier som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista är börsnoterade i den strikta bemärkelsen. Aktierna med den största omsättningen är i en särskild avdelning i A-listan som kallas ”Mest omsatta aktier”, och där återfinns ett trettiotal av dom största börsföretagen i Sverige.

Företagen på A-listan måste ha en ekonomisk stabilitet som dom kan uppvisa, dom måste vara vinstgivande och ha minst tre års historik att redovisa. A-listan är tänkt som ett tecken på kvalitet och ska ge vägledning åt investerare och aktieägare. Dock betyder det inte att aktier noterade på andra listor är av sämre kvalitet, och det betyder heller inte att det är lägre risker med aktier på A-listan än andra aktier.

O-listan

O i O-listan står för oregistrerade aktier. O-listan skapades för att få bättre kontroll på aktie handeln med aktier som inte är noterade hos Stockholmsbörsen. Dom aktierna som är mest omsatta på O-listan samlas i en grupp under beteckningen ”Attract 40”. Det är samma krav på redovisning och information för företagen på O-listan som för företagen på A-listan, men kraven på antal aktieägare och företagets storlek är dock lägre på O-listan än på A-listan. Det finns dock inga krav på att ha någon längre historik eller att behöva gå med vinst för företagen på O-listan.

NGM Equity

Nordic Growth Market även känt som NGM, är en börs, en marknadsplats auktoriserad av Finansinspektionen. En notering på NGM Equity har för nystartade och mindre företag varit ett sätt att hålla handel i aktierna och ett sätt att göra nyemissioner. På First North och Aktietorget sker även handel med mindre företags aktier. Generellt sett så har nystartade mindre företag en högre risk då de ofta är sårbarare för förändringar och misstag som de inte själva kan rå över.

Avkastning

Avkastningen är den vinst som man gör på en placering. Avkastningen för aktier kan bestå av aktieutdelning såväl som värdeökning.

Börsnoterade aktier

Dom aktier som är noterade på Nordic Growth Markets Equity-lista eller på Stockholmsbörsens nordiska lista är börsnoterade, andra noterade aktier som inte är på någon om dom listorna är marknadsnoterade.