Spara i aktier

Du som äger en aktie är delägare i det företag vars aktie du äger. Du som aktieägare får ta del av företagets vinst både genom aktieutdelning och genom eventuell kursuppgång. Det finns fyra olika serier som du kan spara i – oftast är A aktierna röststarkare än B aktierna.

När du ska bestämma vilken aktie du ska köpa är dock inte valet av röststyrka alltid det viktigaste. Det är viktigare att köpa den aktie där mest omsättning sker.

Var aktierna är noterade, är också en skillnad mellan olika aktier. Var en aktie är noterad är var handeln tar plats. Stockholmsbörsens A-lista är där de största företagen med den större omsättningen är noterade. Noteringsreglerna på Stockholmsbörsen är mycket hårda och det finns en stor avdelning dedikerad till att kontroller så att handeln går rätt till.

Läs mera om att spara i aktier


Möjligheter och risker med aktiesparande

När man väljer att spara i aktier så ska man vara beredd på att kunna avvara sina pengar i ett par år. Aktiekurserna kan inte alltid stiga, utan måste ibland falla så att de sedan kan stiga igen. Många sparare får dock panik när kurserna faller och deras aktier sjunker i värde. De säljer då av sitt innehav så fort som de kan för att inte förlora mera pengar. Men det är då man ska undvika att sälja. För om man spar långsiktigt och kan klara sig utan de pengar man har investerat så brukar det visa sig att kurserna senare hämtar sig och stiger igen. Därför är långsiktigt sparande ett gott råd. Så var försiktig med att vara för snabb med att föra över dina pengar till ditt kreditkort.

Läs mera om möjligheter och risker

Aktietermer och hjälp

Undrar du hur vissa saker går till och vad termer så som penningmarknadsfond, A- och O-listan, reavinst, schablonmetoden och Stockholmsbörsen med mera betyder så kan du med säkerhet hitta svaren på dina frågor här.

Läs mera om termer och få annan hjälp

Hur man spar i aktier

Hur ska man då göra för att komma in på börsen? Först måste företaget ansöka hos börsstyrelsen om inregistrering. I aktiehandboken så berättas det att vid börsintroduktion uppfyller de kraven som ställs så upprättas det mellan bolaget och börsen ett särskilt inregistreringskontrakt. Ett krav är att företaget måste kunna redovisa minst tre års historik av sin verksamhet för att få noteras på A-listan. Andra krav inkluderar att bolagets aktier har ett börsvärde på minst trehundra miljoner kronor, samt att aktierna måste ha en spridning på minst tvåtusen aktieägare. Som minst tjugofem procent av aktierna och tio procent av rösterna måste vara i allmän ägo, vilket betyder att ägare som äger mindre än tio procent av aktierna ska ha dem.

När det är aktieutdelning så betalar företaget ut en del av vinsten till ägarna. även fast inte alla företag lämnar utdelning så fattas besluten om utdelning formellt av årsstämman. En aktie som kostar etthundra kronor och utdelningen är fyra kronor så säger man att direktavkastningen är fyra procent.

Läs mera om hur man sparar